Tạo một máy chủ và trang web của mình

Mức độ sử dụng: tiên tiến
Đòi hỏi một số khả năng máy tính cơ bản để đạt được.
 
Chúng ta sẽ thấy cùng nhau làm thế nào để tạo ra, đăng cai Webserver HTTPS của riêng bạn, thiết kế một hộp thư, hiểu được hoạt động và thực hiện các trang đơn giản và năng động.
Tôi sẽ từng bước phương pháp sử dụng để tạo ra một giao diện PHÁP toàn.
Hiểu rằng nó sẽ mất một vài giờ để tìm câu trả lời điều hướng giữa blog và tìm kiếm kiến ​​thức trong các trang web từng bước.
(Biết học hỏi từ những kinh nghiệm của người khác và chia sẻ).

cụ không thể thiếu đầu tiên, một máy tính với kết nối internet (điện thoại di động được loại trừ – ổn định về địa lý sẽ là một phần tốt nhất cho việc thiết kế và hiểu biết).

 

ỨNG DỤNG

Các ví dụ dưới đây là các phiên bản sử dụng cho trang web của chúng tôi trên Windows nền tảng X64.

DYN DNS (Hệ Thống Tên Miền, Liên kết tên miền và địa chỉ IP)
Apache 2.4.39 (máy chủ HTTP)
PHP 7.3.5 Win32 VC15 x64 (Lập trình ngôn ngữ dùng để tạo ra các trang web động)
mysql-5.7.21Mysql (Quản lý cơ sở dữ liệu)
SSL1.0.2 (Secure Sockets Layer, giao thức Internet an ninh trao đổi)
SSL FOR FREE giấy chứng nhận Let’s Encrypt Miễn phí gia hạn mỗi 3 tháng)
hMailServer-5.6.7 (mail server)
hmailserver-webadmin (Quản trị máy chủ Web mail)
PHPMailer-6.0.5.zip (thư viện phần mềm để gửi mail trong PHP)
Roundcubemail-1.3.4 (mail client cho IMAP)
phpMyAdmin-4.8.5-all-languages (Quản lý ứng dụng Web cho các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu MySQL)

 

Khái niệm cơ bản

 1. Theo dõi tài khoản liên kết một tên miền được chọn và một địa chỉ IP “gọi” IP (Liên kết tên miền và địa chỉ IP)
 2. Cài đặt phần mềm đề nghị cho phép liên kết tên miền và IP (máy tính của bạn)
 3. cài đặt Apache (máy chủ HTTP) và kiểm tra hoạt động localhost (127.0.0.1) IT’S WORK
 4. Cài đặt ngôn ngữ máy chủ PHP
 5. Cài đặt BDD mysql (cơ sở dữ liệu) cần thiết cho hoạt động của các thành phần khác
 6. đặt phpMyAdmin (Giao diện web BDD)
 7. Lắp đặt và triển khai SSL
 8. Lắp đặt và thực hiện các mail server hmailserver
 9. Mise en nơi hMailServer webadmin (Giao diện web để quản lý các máy chủ mail)
 10. cài đặt Roundcubemail (giao diện web của mail server – đọc và gửi email)
 11. Mise en nơi de PHPMailer (Nghị định thư cho phép gửi email bảo mật TLS
  (Bảo mật tầng vận tải: bảo mật mã hóa thông tin vận chuyển tiêu chuẩn trong mạng máy tính)

Định nghĩa này là đầy đủ. Nhiều ứng dụng đơn giản như WampServer, EasyPHP … có thể được sử dụng dễ dàng hơn như một chức năng của cấu hình mong muốn.


 

1-DYN DNS

Để kết nối với một máy chủ, khách hàng đầu tiên phải giải quyết tên máy chủ đến một địa chỉ IP, sau này để xác định vị trí máy chủ trên Internet. như vậy, do đó máy chủ web của bạn có thể truy cập, tên của nó phải được đăng ký trong DNS.
Trang web có trụ sở tại bang đoàn kết (Pháp có thể làm trên trang web cho một vài euro hơn, rằng yêu cầu vẫn đòi hỏi các trung tâm dữ liệu của Mỹ, Jon PostelPaul Mockapetris là những người sáng tạo.
Sau khi đăng ký tài khoản và tạo tên miền của bạn, nhiều lựa chọn mua có thể:
– Đăng ký tên miền (bắt buộc)
– Dyn DNS Chuẩn (bắt buộc)
– Dynamic DNS Pro (không bắt buộc)
– Managed DNS nhanh (không bắt buộc)
– vv…

Đăng ký tên miền cho phép bạn dự trữ tên chỉ. Không có dịch vụ liên kết tên / Máy.
Dyn DNS Tiêu chuẩn dịch vụ là hoạt động cần thiết của khu vực dành riêng.

giá phát hành:

Dynamic DNS Pro $99.00/2 năm
Managed DNS Express1 $77.00/1 năm
Đăng ký tên miền $30.00/2 năm
Dyn DNS Chuẩn $108.00/2 năm

Tải tập tin Dyn Updater Đối với Windows và cài đặt, do đó bạn có thể cập nhật tên miền DynDNS của bạn với địa chỉ IP từ xa của bạn.

 

2-APACHE

một máy chủ web là gì ?

Apache là phần mềm miễn phí, là một HTTP hoặc HTTPS Web server được biết đến nhiều nhất aujourd về lĩnh hui.
Il permet à des clients d'accéder à des pages web au format HTML à partir d'un navigateur installé sur leur ordinateur distant.

Các máy chủ Apache có chức năng để giao tiếp với cổng của một máy và cung cấp quyền truy cập vào một thư mục thường được gọi là mong muốn “www”, hải cảng 80 được sử dụng cho các máy chủ Web chung.
Việc phổ biến nhất được sử dụng cho các cá nhân:

Hải cảng Dịch vụ hoặc ứng dụng
21 FTP
25 SMTP
80 HTTP ou HTTPS
110 POP3
143 IMAP
443 FTPS Nghị định thư (điều khiển)
465 telnet
587 SMTP STARTTLS
993 IMAP SSL
995 POP SSL

Đây là một danh sách chính thức cổng phần mềm.

giải thích:
DNS tự động chuyển hướng bạn vào mạng của bạn thông qua các chương trình được cài đặt.
router của bạn hoặc hộp của bạn nhận được thông tin và chuyển hướng vào cổng mở trên máy tính của bạn mà lần lượt gửi các truy vấn yêu cầu.
Chúng tôi sẽ xem làm thế nào để cài đặt một máy chủ Apache để không.
Đầu tiên tải về Apache 2.4.39
Tập tin này được cung cấp không phải là một thực thi, vì vậy chúng tôi sẽ phải mã cài đặt Apache trực tuyến của chúng tôi.

Hướng dẫn Apache hướng dẫn lắp đặt

Chọn một vị trí đó sẽ được lưu trữ phần mềm của chúng tôi (ổ C:\ là một giải pháp tốt).
Đối với một sự hiểu biết tốt về việc thực hiện, Ở đây cây bạn nên chạy.
Tạo một thư mục chính trong c:\ Ví dụ điển hình “serveur” và tạo thư mục phụ như và mức độ thực hiện các mô-đun để được thêm.

Mở tập tin ZIP khi tải về xong.
Giải nén các tập tin của module đầu tiên của chúng tôi trong thư mục mới của bạn
C:/serveur/apache24/

Sau khi thực hiện, chúng ta phải tạo ra các đường dẫn trong các tính chất biến môi trường Windows.
Nhấp chuột phải trên desktop > bất động sản > Cài đặt hệ thống > Advanced system settings tab > Environment Variables


Chỉnh sửa biến “Con đường” để thêm một cái mới, chọn tập tin của chúng tôi “thùng rác” bằng cách vào “đi du lịch”.

chạy Apache

Bây giờ chúng ta chạy Apache.
Mở cửa sổ lệnh của bạn (cmd) bởi quản trị viên (rất quan trọng).
Để cài đặt dịch vụ, kiểu “httpd -k install”.

 

bước cuối cùng, mở “services.msc” với chạy, và bắt đầu dịch vụ “Apache24.

Bây giờ mà các dịch vụ được bắt đầu, đó là thời gian để thực hiện một thử nghiệm đầu tiên tại địa phương bằng cách gõ vào thanh tìm kiếm của trình duyệt web của bạn 127.0.0.1 hoặc localhost.
Điều này sẽ hiển thị ” IT’S WORK “.
Trang HTML hiện đang thử nghiệm đặt trên tập tin “htdocs” C:\serveur\Apache24\htdocs

 
 
 

Lặn vào chủ đề này

Trong thư mục chính của chúng tôi để có thư mục phụ đầu tiên của chúng tôi gọi apache24 trong đó chúng ta có một thư mục có tên conf hoặc chúng tôi sẽ tìm httpd.conf
“C:/serveur/apache24/conf/httpd.conf”
mà sẽ cần phải chỉnh sửa file cấu hình Apache Tính đến việc thực hiện từng module của máy chủ của chúng tôi.

Nó đã không làm việc ?
Có thể có nhu cầu thiết lập các tập tin httpd.conf tùy thuộc vào cấu hình của bạn.

Trong trường hợp của chúng tôi
Chỉnh sửa sử dụng một dòng biên tập viên 37 “Define SRVROOT c:/serveur/Apache24”
(Dreamweaver là một tài sản rất tốt) FI làm cho bạn thưởng thức với cả hai phiên bản 2018 và vá amtemu.v0.9.2 được hưởng lợi từ phần mềm.
Dreamweaver CC 2018 X86
Dreamweaver CC 2018 X64

 
Một ví dụ tập tin httpd.conf của php 7.3.5
Tìm dòng 37 để chỉnh sửa.

# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned. 
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/access_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache2" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache2/logs/access_log", whereas "/logs/access_log" 
# will be interpreted as '/logs/access_log'.
#
# NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes
# instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache").
# If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located
# will be used by default. It is recommended that you always supply
# an explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion.

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#

Define SRVROOT "c:/serveur/Apache"
ServerRoot "${SRVROOT}"

#
# Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory
# for individual mutexes, or change the global defaults
#
# Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some
# other reason.
#
# Mutex default:logs

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the 
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to 
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
#LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule allowmethods_module modules/mod_allowmethods.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule auth_form_module modules/mod_auth_form.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
#LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authn_socache_module modules/mod_authn_socache.so
#LoadModule authnz_fcgi_module modules/mod_authnz_fcgi.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
#LoadModule authz_dbd_module modules/mod_authz_dbd.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule buffer_module modules/mod_buffer.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
#LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
#LoadModule cache_socache_module modules/mod_cache_socache.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
#LoadModule data_module modules/mod_data.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule heartbeat_module modules/mod_heartbeat.so
#LoadModule heartmonitor_module modules/mod_heartmonitor.so
#LoadModule http2_module modules/mod_http2.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
#LoadModule lbmethod_bybusyness_module modules/mod_lbmethod_bybusyness.so
#LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
#LoadModule lbmethod_bytraffic_module modules/mod_lbmethod_bytraffic.so
#LoadModule lbmethod_heartbeat_module modules/mod_lbmethod_heartbeat.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_debug_module modules/mod_log_debug.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule lua_module modules/mod_lua.so
#LoadModule macro_module modules/mod_macro.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_express_module modules/mod_proxy_express.so
#LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_html_module modules/mod_proxy_html.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_http2_module modules/mod_proxy_http2.so
#LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so
#LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so
#LoadModule ratelimit_module modules/mod_ratelimit.so
#LoadModule reflector_module modules/mod_reflector.so
#LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so
#LoadModule request_module modules/mod_request.so
#LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
#LoadModule sed_module modules/mod_sed.so
#LoadModule session_module modules/mod_session.so
#LoadModule session_cookie_module modules/mod_session_cookie.so
#LoadModule session_crypto_module modules/mod_session_crypto.so
#LoadModule session_dbd_module modules/mod_session_dbd.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule slotmem_plain_module modules/mod_slotmem_plain.so
#LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so
#LoadModule socache_dbm_module modules/mod_socache_dbm.so
#LoadModule socache_memcache_module modules/mod_socache_memcache.so
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule watchdog_module modules/mod_watchdog.so
#LoadModule xml2enc_module modules/mod_xml2enc.so


#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch. 
#
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
#
User daemon
Group daemon# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# definition. These values also provide defaults for
# any containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#

#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin admin@example.com

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName localhost:80

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other 
# blocks below.
#

  AllowOverride none
  Require all denied


#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"
<Directory "${SRVROOT}/htdocs">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride None

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted


#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#

  DirectoryIndex index.html


#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being 
# viewed by Web clients. 
#
<Files ".ht*">
  Require all denied


#
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a 
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a 
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog "logs/error.log"

#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn


  #
  # The following directives define some format nicknames for use with
  # a CustomLog directive (see below).
  #
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

  
   # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  

  #
  # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
  # If you do not define any access logfiles within a 
  # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
  # define per- access logfiles, transactions will be
  # logged therein and *not* in this file.
  #
  CustomLog "logs/access.log" common

  #
  # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
  # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
  #
  #CustomLog "logs/access.log" combined  #
  # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to 
  # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client 
  # will make a new request for the document at its new location.
  # Example:
  # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

  #
  # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
  # access content that does not live under the DocumentRoot.
  # Example:
  # Alias /webpath /full/filesystem/path
  #
  # If you include a trailing / on /webpath then the server will
  # require it to be present in the URL. You will also likely
  # need to provide a section to allow access to
  # the filesystem path.

  #
  # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. 
  # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
  # documents in the target directory are treated as applications and
  # run by the server when requested rather than as documents sent to the
  # client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
  # directives as to Alias.
  #
  ScriptAlias /cgi-bin/ "${SRVROOT}/cgi-bin/"
  #
  # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
  # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
  #
  #Scriptsock logs/cgisock


#
# "${SRVROOT}/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "${SRVROOT}/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Require all granted  #
  # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
  # filename extension to MIME-type.
  #
  TypesConfig conf/mime.types

  #
  # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
  # file specified in TypesConfig for specific file types.
  #
  #AddType application/x-gzip .tgz
  #
  # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
  # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
  #
  #AddEncoding x-compress .Z
  #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
  #
  # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
  # probably should define those extensions to indicate media types:
  #
  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz

  #
  # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
  # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
  # or added with the Action directive (see below)
  #
  # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
  # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
  #
  #AddHandler cgi-script .cgi .pl

  # For type maps (negotiated resources):
  #AddHandler type-map var

  #
  # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
  #
  # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
  # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
  #
  #AddType text/html .shtml
  #AddOutputFilter INCLUDES .shtml


#
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
#MIMEMagicFile conf/magic

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or one of the special
# values 'default', 'none' or 'unlimited'.
# Default setting is to accept 200 Ranges.
#MaxRanges unlimited

#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it, 
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted 
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
#EnableSendfile on

#AcceptFilter http none
#AcceptFilter https none

# Supplemental configuration
#
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be 
# included to add extra features or to modify the default configuration of 
# the server, or you may simply copy their contents here and change as 
# necessary.

# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf

# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf

# Fancy directory listings
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf

# Language settings
#Include conf/extra/httpd-languages.conf

# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf

# Real-time info on requests and configuration
Include conf/extra/httpd-info.conf

# Virtual hosts
# Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include conf/extra/httpd-manual.conf

# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf

# Various default settings
#Include conf/extra/httpd-default.conf

# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1

Include conf/extra/httpd-proxy-html.conf


# Secure (SSL/TLS) connections
# Note: The following must must be present to support
#    starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#    but a statically compiled-in mod_ssl.
#

#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
Include conf/extra/httpd-ahssl.conf
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin


  ProtocolsHonorOrder On
  Protocols h2 h2c http/1.1

 

 

Định tuyến hoặc Port Forwarding

Bây giờ để định tuyến giữa các tên miền và máy.

Chúng ta sẽ thấy các loại cấu hình có thể thực hiện một cổng chuyển tiếp trên router của chúng tôi.
Bạn sẽ cần nó cho IP địa phương của bạn.
Để tìm thông tin này là đơn giản.
Nhấp chuột phải vào trình đơn Windows sau đó chạy. cmd côn, này sẽ mở ra một giao diện điều khiển nhập thông tin bên dưới và nhập.

ipconfig/all

Tìm kiếm thông tin “địa chỉ ưa thích IP” một số điều như 192.168.0.10 …192.168.0.1 hoặc 192.168.0.254 thường là router (mỗi máy kết nối với mạng nội bộ với địa chỉ riêng của mình)
Bây giờ quay trở lại thông tin của chúng tôi để router bằng cách kết nối đến giao diện của nhà cung cấp hoặc hộp trong câu hỏi.
Trông giống như thiết lập này một router.

 
Cấu hình router của bạn chỉ ra thông tin chính xác.

Lúc đó, bạn sẽ có thể kiểm tra xem tất cả các công trình bằng cách nhập tên miền của bạn trong một trình duyệt.
máy chủ Apache của chúng tôi dường như, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo PHP (ngôn ngữ sử dụng cho web động)

Giám sát Apache

Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn, Dưới đây là một phần mềm rất cần thiết để giúp bạn theo dõi thông qua một biểu tượng trong thanh tác vụ khởi động lại và giám sát các máy chủ vẫn còn trực tuyến để đưa vào d về lĩnh kỷ lục; Apache Cài đặt.

ApacheMonitor.exe
Đối với một sự khởi đầu tự động với Windows, nó là cần thiết để tạo ra một phím tắt trong menu Start.
đầu tiên, Cửa sổ hiển thị thư mục ẩn để truy cập vào nó.
Control Panel > Tùy chọn về lĩnh tập tin thám hiểm > hiển thị tab > kiểm tra chương trình thư mục ẩn và lái xe.
Tự khởi động một ứng dụng cho mỗi phiên Windows
c:\ > người dùng > tên truy nhập của bạn > Dữ liệu chương trình > roaming > Microsoft > các cửa sổ > menu start > Chương Trình > khởi động
Thêm vào vị trí này các phím tắt phần mềm để thêm vào d & kỷ lục về lĩnh apache.


 

3-PHP

PHP là một ngôn ngữ máy tính sử dụng để thúc đẩy một trang web.
Mã chèn cho phép tương tác người dùng (ví dụ như với một hình thức liên lạc).

<?php
/*
********************************************************************************************
CONFIGURATION
********************************************************************************************
*/
// destinataire est votre adresse mail. Pour envoyer à plusieurs à la fois, séparez-les par une virgule
$destinataire = 'moi@fournisseur.tld';

// copie ? (envoie une copie au visiteur)
$copie = 'oui';

// Action du formulaire (si votre page a des paramètres dans l'URL)
// si cette page est index.php?page=contact alors mettez index.php?page=contact
// sinon, laissez vide
$form_action = '';

// Messages de confirmation du mail
$message_envoye = "Votre message nous est bien parvenu !";
$message_non_envoye = "L'envoi du mail a échoué, veuillez réessayer SVP.";

// Message d'erreur du formulaire
$message_formulaire_invalide = "Vérifiez que tous les champs soient bien remplis et que l'email soit sans erreur.";

/*
* NoSpamQuestion affiche une question pour la validation d'un formulaire ...
* $mode, mode question ou réponse par défaut tirage au sort de question {string}
* $answer, lors de la demande d'une réponse à la question numero tant ... {int}
*
* @returns array
*
* Ajouter une question :
* copier/coller ces lignes et remplir le contenu entre guillemets doubles :
*
* $array_pictures[$j]['num'] = $j; // ne pas changer cette ligne
* $array_pictures[$j]['question'] = "mettre ici la question (correspondant à l'image si vous utilisez une image)";
* $array_pictures[$j]['answer'] = "mettre ici la réponse à l'énigme";
* $j++; // ne pas oublier cette ligne dans la copie :-)
*
* C'est tout. Question suivante ? :-)
*
*/
function NoSpamQuestion($mode = 'ask', $answer = 0)
{
$array_pictures = array(); $j = 0;

$array_pictures[$j]['num'] = $j;
$array_pictures[$j]['question'] = "Quelle est la cinquième lettre du mot Astux";
$array_pictures[$j]['answer'] = "x";
$j++;

$array_pictures[$j]['num'] = $j;
$array_pictures[$j]['question'] = "Le soleil est-il chaud ou froid ?";
$array_pictures[$j]['answer'] = "chaud";
$j++;

$array_pictures[$j]['num'] = $j;
$array_pictures[$j]['question'] = "Ecrire 12 en lettres";
$array_pictures[$j]['answer'] = "douze";
$j++;

if ($mode != 'ans')
{
// on est en mode 'tirer au sort', on tire une image aléatoire
$lambda = rand(0, count($array_pictures)-1);
return $array_pictures[$lambda];
}
else
{
// on demande une vraie réponse
foreach($array_pictures as $i => $array)
{
if ($i == $answer)
{
return $array;
break;
};
};
}; // Fin if ($mode != 'ans')
};
/*
********************************************************************************************
FIN DE LA CONFIGURATION
********************************************************************************************
*/
// on tire au sort une question
$nospam = NoSpamQuestion();

/*
* cette fonction sert à nettoyer et enregistrer un texte
*/
function Rec($text)
{
$text = htmlspecialchars(trim($text), ENT_QUOTES);
if (1 === get_magic_quotes_gpc())
{
$text = stripslashes($text);
}

$text = nl2br($text);
return $text;
};

/*
* Cette fonction sert à vérifier la syntaxe d'un email
*/
function IsEmail($email)
{
$value = preg_match('/^(?:[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+\.)*[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+@(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!\.)){0,61}[a-zA-Z0-9_-]?\.)+[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!$)){0,61}[a-zA-Z0-9_]?)|(?:\[(?:(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\]))$/', $email);
return (($value === 0) || ($value === false)) ? false : true;
}

// formulaire envoyé, on récupère tous les champs.
$nom = (isset($_POST['nom'])) ? Rec($_POST['nom']) : '';
$email = (isset($_POST['email'])) ? Rec($_POST['email']) : '';
$objet = (isset($_POST['objet'])) ? Rec($_POST['objet']) : '';
$message = (isset($_POST['message'])) ? Rec($_POST['message']) : '';
$antispam_h = (isset($_POST['antispam_h'])) ? Rec($_POST['antispam_h']) : '';
$antispam_r = (isset($_POST['antispam_r'])) ? Rec($_POST['antispam_r']) : '';

// On va vérifier les variables et l'email ...
$email = (IsEmail($email)) ? $email : ''; // soit l'email est vide si erroné, soit il vaut l'email entré
$err_formulaire = false; // sert pour remplir le formulaire en cas d'erreur si besoin

if (isset($_POST['envoi']))
{
// On demande la vraie réponse
$verif_nospam = NoSpamQuestion('ans', $antispam_r);

if (strtolower($antispam_h) != strtolower($verif_nospam['answer']))
{
// le formulaire s'arrête ici
echo '<p>Vous n\'avez pas répondu correctement à la question Antispam ...</p>';
}
else
{
if (($nom != '') && ($email != '') && ($objet != '') && ($message != ''))
{
// les 4 variables sont remplies, on génère puis envoie le mail
$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'From:'.$nom.' <'.$email.'>' . "\r\n" .
'Reply-To:'.$email. "\r\n" .
'Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; DelSp="Yes"; format=flowed '."\r\n" .
'Content-Disposition: inline'. "\r\n" .
'Content-Transfer-Encoding: 7bit'." \r\n" .
'X-Mailer:PHP/'.phpversion();

// envoyer une copie au visiteur ?
if ($copie == 'oui')
{
$cible = $destinataire.';'.$email;
}
else
{
$cible = $destinataire;
};

// Remplacement de certains caractères spéciaux
$message = str_replace("&#039;","'",$message);
$message = str_replace("&#8217;","'",$message);
$message = str_replace("&quot;",'"',$message);
$message = str_replace('<br>','',$message);
$message = str_replace('<br />','',$message);
$message = str_replace("&lt;","<",$message);
$message = str_replace("&gt;",">",$message);
$message = str_replace("&amp;","&",$message);

// Envoi du mail
$num_emails = 0;
$tmp = explode(';', $cible);
foreach($tmp as $email_destinataire)
{
if (mail($email_destinataire, $objet, $message, $headers))
$num_emails++;
}

if ((($copie == 'oui') && ($num_emails == 2)) || (($copie == 'non') && ($num_emails == 1)))
{
echo '<p>'.$message_envoye.'</p>';
}
else
{
echo '<p>'.$message_non_envoye.'</p>';
};
}
else
{
// une des 3 variables (ou plus) est vide ...
echo '<p>'.$message_formulaire_invalide.'</p>';
$err_formulaire = true;
};
};
}; // fin du if (!isset($_POST['envoi']))

if (($err_formulaire) || (!isset($_POST['envoi'])))
{
// afficher le formulaire
echo '
<form id="contact" method="post" action="'.$form_action.'">
<fieldset><legend>Vos coordonnées</legend>
<p><label for="nom">Nom :</label><input type="text" id="nom" name="nom" value="'.stripslashes($nom).'" tabindex="1" /></p>
<p><label for="email">Email :</label><input type="text" id="email" name="email" value="'.stripslashes($email).'" tabindex="2" /></p>
</fieldset>

<fieldset><legend>Votre message :</legend>
<p><label for="objet">Objet :</label><input type="text" id="objet" name="objet" value="'.stripslashes($objet).'" tabindex="3" /></p>
<p><label for="message">Message :</label><textarea id="message" name="message" tabindex="4" cols="30" rows="8">'.stripslashes($message).'</textarea></p>
</fieldset>

<fieldset><legend>Antispam</legend>
<p><label for="antispam_h">'.$nospam['question'].'</label><input type="text" name="antispam_h" id="antispam_h" /><input type="hidden" name="antispam_r" value="'.$nospam['num'].'" /></p>
</fieldset>

<div style="text-align:center;"><input type="submit" name="envoi" value="Envoyer le formulaire !" /></div>
</form>';
};
?>

Đây là đoạn mã được sử dụng trên trang web của chúng tôi về tính năng chi tiết hơn chi tiết hơn trong chương này.

<?php
//---------------------------------------------------------
// On "importe" la class PHPMailer.
//---------------------------------------------------------
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require_once 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require_once 'PHPMailer/src/SMTP.php';
require_once 'PHPMailer/src/Exception.php';

//---------------------------------------------------------
// Definition des constantes :
//---------------------------------------------------------
define('USER', 'contact@french-interface.com'); // GMail username
define('MDP', 'Votre mot de passe'); // GMail password
// Messages de confirmation du mail
$destinataire = "contact@french-interface.com";
$message_envoye = "";
$message_non_envoye = "L'envoi du mail a échoué, veuillez réessayer SVP.";
$date = date("d-m-Y");
$heure = date("H:i");
$siteKey = '6LcYu3YUAAAAACqx0qQCYHMKUwnfCupVc-MMqvAD'; // votre clé publique
$secret = 'Votre clé privé a insérer ici'; // votre clé privée

// copie ? (envoie une copie au visiteur)
$copie = 'oui';

// Action du formulaire (si votre page a des paramètres dans l'URL)
// si cette page est index.php?page=contact alors mettez index.php?page=contact
// sinon, laissez vide
$form_action = '';

// Messages de confirmation du mail

$message_mail = "<!doctype html >
<html>
<head>
<title>Document sans nom</title>
</head>

<body>

</body>
</html>
";
$mmsone=TXT_MMSONE;
$mmstwo=TXT_MMSTWO;
$mmsthree=TXT_MMSTHREE;
$mmsfour=TXT_MMSFOUR;
$mmsfive=TXT_MMSFIVE;
$mmssix=TXT_MMSSIX;
$mmsseven=TXT_MMSSEVEN;
$mmseight=TXT_MMSEIGHT;
$mmsnine=TXT_MMSNINE;
$mmsten=TXT_MMSTEN;
$mmstwelve=TXT_MMSTWELVE;
// Message d'erreur du formulaire
$message_formulaire_invalide = "Vérifiez que tous les champs soient bien remplis et que l'email soit sans erreur.";

//=====Création de la boundary
$boundary = "-----=".md5(rand());
//---------------------------------------------------------
//fonction d'envoie de mail
//---------------------------------------------------------
function sendMail($email_destinataire, $objet, $mail_corps) {
global $error;
$mail = new PHPMailer(); // create a new object
$mail->Encoding = 'base64';
$mail->IsSMTP(true); // enable SMTP
$mail->isHTML(true);
$mail->SMTPDebug = 0; // debugging: 1 = errors and messages, 2 = messages only
$mail->SMTPAuth = true; // authentication enabled
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // secure transfer enabled REQUIRED for GMail
$mail->Host = 'french-interface.com';
$mail->Port = 587;
$mail->Username = USER;
$mail->Password = MDP;
$mail->SetFrom("contact@french-interface.com");
$mail->Subject = $objet;
$mail->Body = $mail_corps;
$mail->AddAddress($email_destinataire);
if(!$mail->Send()) {
$error = 'Mail error: '.$mail->ErrorInfo;
return false;
} else {
$error = 'Message sent!';
return true;
}
}

//---------------------------------------------------------
// ON REGARDE SI LE FORMULAIRE A ETE VALIDE
//---------------------------------------------------------
function Rec($text)
{
$text = htmlspecialchars(trim($text), ENT_QUOTES);
if (1 === get_magic_quotes_gpc())
{
$text = stripslashes($text);
}

$text = nl2br($text);
return $text;
};

/*
* Cette fonction sert à vérifier la syntaxe d'un email
*/
function IsEmail($email)
{
$value = preg_match('/^(?:[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+\.)*[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+@(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!\.)){0,61}[a-zA-Z0-9_-]?\.)+[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!$)){0,61}[a-zA-Z0-9_]?)|(?:\[(?:(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\]))$/', $email);
return (($value === 0) || ($value === false)) ? false : true;
}

// formulaire envoyé, on récupère tous les champs.
$nom = (isset($_POST['nom'])) ? Rec($_POST['nom']) : '';
$prenom = (isset($_POST['prenom'])) ? Rec($_POST['prenom']) : '';
$email = (isset($_POST['email'])) ? Rec($_POST['email']) : '';
$objet = (isset($_POST['objet'])) ? Rec($_POST['objet']) : '';
$message = (isset($_POST['message'])) ? Rec($_POST['message']) : '';
$adresse = (isset($_POST['adresse'])) ? Rec($_POST['adresse']) : '';
$completadresse = (isset($_POST['completadresse'])) ? Rec($_POST['completadresse']) : '';
$code = (isset($_POST['code'])) ? Rec($_POST['code']) : '';
$ville = (isset($_POST['ville'])) ? Rec($_POST['ville']) : '';
$phone = (isset($_POST['phone'])) ? Rec($_POST['phone']) : '';

// On va vérifier les variables et l'email ...
$email = (IsEmail($email)) ? $email : ''; // soit l'email est vide si erroné, soit il vaut l'email entré
$err_formulaire = false; // sert pour remplir le formulaire en cas d'erreur si besoin
if(isset($_POST['email']))
{
require 'recaptchalib.php';
// On demande la vraie réponse
$reCaptcha = new ReCaptcha($secret);
$resp = $reCaptcha->verifyResponse($_SERVER["REMOTE_ADDR"],$_POST["g-recaptcha-response"]);
if ($resp != null && $resp->errorCodes) {

$_SESSION['nom'] = $_POST['nom'];
$_SESSION['prenom'] = $_POST['prenom'];
$_SESSION['email'] = $_POST['email'];
$_SESSION['objet'] = $_POST['objet'];
$_SESSION['message'] = $_POST['message'];
$_SESSION['adresse'] = $_POST['adresse'];
$_SESSION['completadresse'] = $_POST['completadresse'];
$_SESSION['code'] = $_POST['code'];
$_SESSION['ville'] = $_POST['ville'];
$_SESSION['phone'] = $_POST['phone'];
echo TXT_ERREURPOSTSPAM;
echo '
<div id="content">
<form id="contact" method="post" action="'.$form_action.'">

<fieldset><legend>';?> <?php echo TXT_TITLEPOSTCOOR; ?> <?php echo '</legend>

<p> <label for="nom" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTNAME; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTNAME; ?> <?php echo '" required="required" style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($nom) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="prenom" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTFIRSTNAME; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="text" name="prenom" id="prenom" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTFIRSTNAME; ?> <?php echo '" required="required" style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($prenom) .'" tabindex="1" /></p>

<p> <label for="email" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTMAIL; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="email" name="email" id="email" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTMAIL; ?> <?php echo '" required="required" style="width:60%; min-width:280px;" value="'.stripslashes($email).'" tabindex="2" /> </p>
<p> <label for="adresse" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTADRESSE; ?> <?php echo ' </label> <input type="text" name="adresse" id="adresse" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTADRESSE; ?> <?php echo '" style="width:80%; min-width:280px;" value="'. stripslashes($adresse) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <input type="text" name="completadresse" id="completadresse" style="width:80%; min-width:280px;" value="'. stripslashes($completadresse) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="code" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTCODE; ?> <?php echo ' </span></label> <input type="text" name="code" id="code" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTCODE; ?> <?php echo '" style="width:20%; min-width:80px;" value="'. stripslashes($code) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="ville" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTVILLE; ?> <?php echo '</span></label> <input type="text" name="ville" id="ville" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTVILLE; ?> <?php echo '"style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($ville) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="phone" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTPHONE; ?> <?php echo '</span></label> <input type="text" name="phone" id="phone" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTPHONE; ?> <?php echo '"style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($phone) .'" tabindex="1" /></p>
</fieldset>
<p>&nbsp;</p>
<fieldset><legend>';?> <?php echo TXT_TITLEPOSTMESSAGE; ?> <?php echo '</legend>

<p><label for="objet" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTOBJET; ?> <?php echo ' <span class="required">*</label><input type="text" id="objet" name="objet" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTOBJET; ?> <?php echo '" required="required" style="width:60%; min-width:280px;" value="'.stripslashes($objet).'" tabindex="3" /></p>

<p><label for="message" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTMESSAGE; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label><textarea id="message" name="message" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTMESSAGE; ?> <?php echo '" required="required" style="height:300px; width:80%; min-width:280px;">'.stripslashes($message).'</textarea></p>
</fieldset>
<p>&nbsp;</p>
<fieldset><legend>' ?> <?php echo TXT_TITLEPOSTSPAM; ?></legend><p><div class="g-recaptcha" data-sitekey="<?php echo $siteKey;?>"></div>
</p>


<?php echo '</legend> ';?> <?php
?> <?php echo '</p>

</fieldset><div style="text-align:center;"><input type="submit" name="envoi" value="';?> <?php echo TXT_SENDMAIL; ?> <?php echo '" />

</form></div>';

}
else
{

if (($nom != '') && ($email != '') && ($objet != '') && ($message != ''))
{
// les 4 variables sont remplies, on génère puis envoie le mail


$mail_corps = "

$mmsone $prenom$mmstwo $date $mmsthree $heure $mmsfour$email$mmsfive$objet$mmssix$message$mmsseven$adresse$completadresse$mmseight$code$mmsnine$ville$mmsten$phone$mmstwelve
";

//Le mail est bien expédié
// envoyer une copie au visiteur ?
if ($copie == 'oui')
{
$cible = $destinataire.';'.$email;
}
else
{
$cible = $destinataire;
};

// Remplacement de certains caractères spéciaux
$message = str_replace("&#039;","'",$message);
$message = str_replace("&#8217;","'",$message);
$message = str_replace("&quot;",'"',$message);
$message = str_replace('<br>','',$message);
$message = str_replace('<br />','',$message);
$message = str_replace("&lt;","<",$message);
$message = str_replace("&gt;",">",$message);
$message = str_replace("&amp;","&",$message);

// Envoi du mail
$num_emails = 0;
$tmp = explode(';', $cible);
foreach($tmp as $email_destinataire)
{
if(!sendMail($email_destinataire, $objet, $mail_corps))
$num_emails++;

}

if ((($copie == 'oui') && ($num_emails == 2)) || (($copie == 'non') && ($num_emails == 1)))
{
echo '<p>'.$message_non_envoye.'</p>';

}
else
{
echo '<div id="content">
<p><h4>'.$message_envoye.'</p>'; $cejour = new DateTime();
echo "<p>&nbsp;</p>";
echo TXT_CONFIRMMAILDEAR;
echo stripslashes($prenom); echo ",";
echo "<p>&nbsp;</p>";
echo TXT_CONFIRMMAILTEXTONE . $cejour->format('d/m/Y') . ""; echo TXT_CONFIRMMAILTEXTTWO; echo stripslashes($heure); echo TXT_CONFIRMMAILTEXTTHREE;
echo "<br />";
echo TXT_CONFIRMMAILTEXTFOUR;
echo "<br />";
echo TXT_CONFIRMMAILTEXTFIVE;
echo TXT_CONFIRMMAILMAIL;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$email</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILOBJET;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$objet</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILMESSAGE;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=9>$message</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILADRESSE;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$adresse $completadresse</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILCODE;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$code</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILVILLE;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$ville</TEXTAREA>";
echo TXT_CONFIRMMAILPHONE;
echo "<TEXTAREA cols=32 rows=1>$phone</TEXTAREA>";
};
}
else
{
// une des 3 variables (ou plus) est vide ...
echo '<p>'.$message_formulaire_invalide.'</p>';
$err_formulaire = true;
};
};
};
// fin du if (!isset($_POST['envoi']))

if (($err_formulaire) || (!isset($_POST['email'])))
{
// afficher le formulaire
echo '
<div id="content">
<form id="contact" method="post" action="'.$form_action.'">

<fieldset><legend>';?> <?php echo TXT_TITLEPOSTCOOR; ?> <?php echo '</legend>

<p> <label for="nom" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTNAME; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTNAME; ?> <?php echo '" required="required" style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($nom) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="prenom" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTFIRSTNAME; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="text" name="prenom" id="prenom" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTFIRSTNAME; ?> <?php echo '" required="required" style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($prenom) .'" tabindex="1" /></p>

<p> <label for="email" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTMAIL; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label> <input type="email" name="email" id="email" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTMAIL; ?> <?php echo '" required="required" style="width:60%; min-width:280px;" value="'.stripslashes($email).'" tabindex="2" /> </p>
<p> <label for="adresse" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTADRESSE; ?> <?php echo ' </label> <input type="text" name="adresse" id="adresse" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTADRESSE; ?> <?php echo '" style="width:80%; min-width:280px;" value="'. stripslashes($adresse) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <input type="text" name="completadresse" id="completadresse" style="width:80%; min-width:280px;" value="'. stripslashes($completadresse) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="code" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTCODE; ?> <?php echo ' </span></label> <input type="text" name="code" id="code" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTCODE; ?> <?php echo '" style="width:20%; min-width:80px;" value="'. stripslashes($code) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="ville" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTVILLE; ?> <?php echo '</span></label> <input type="text" name="ville" id="ville" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTVILLE; ?> <?php echo '"style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($ville) .'" tabindex="1" /></p>
<p> <label for="phone" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTPHONE; ?> <?php echo '</span></label> <input type="text" name="phone" id="phone" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTPHONE; ?> <?php echo '"style="width:40%; min-width:180px;" value="'. stripslashes($phone) .'" tabindex="1" /></p>
</fieldset>
<p>&nbsp;</p>
<fieldset><legend>';?> <?php echo TXT_TITLEPOSTMESSAGE; ?> <?php echo '</legend>

<p><label for="objet" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTOBJET; ?> <?php echo ' <span class="required">*</label><input type="text" id="objet" name="objet" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTOBJET; ?> <?php echo '" required="required" style="width:60%; min-width:280px;" value="'.stripslashes($objet).'" tabindex="3" /></p>

<p><label for="message" style=" font-size:21px; font-family:IconicStroke" > ';?> <?php echo TXT_POSTMESSAGE; ?> <?php echo ' <span class="required">*</span></label><textarea id="message" name="message" placeholder="';?> <?php echo TXT_INDPOSTMESSAGE; ?> <?php echo '" required="required" style="height:300px; width:80%; min-width:280px;">'.stripslashes($message).'</textarea></p>
</fieldset>
<p>&nbsp;</p>
<fieldset><legend>' ?> <?php echo TXT_TITLEPOSTSPAM; ?></legend><p><div class="g-recaptcha" data-sitekey="<?php echo $siteKey;?>"></div>
</p>

<?php echo '</legend> ';?> <?php
?> <?php echo '</p>

</fieldset>


<div style="text-align:center;"><input type="submit" name="envoi" value="';?> <?php echo TXT_SENDMAIL; ?> <?php echo '" />

</form></div>';
};

?>

Lấy lưu trữ PHP 7.3.5 Win32 VC15 x64 và giải nén tập tin trong một thư mục con mới (luôn trong thư mục chính của máy chủ web của chúng tôi) bạn gọi ” php “.

La cấu hình de php

Khi lưu trữ giải nén thư mục, tạo ra một bản sao của tập tin php.ini-phát triển và đổi tên thành php.ini
Sau đó mở ra với trình soạn thảo để thay đổi.
Một ví dụ tập tin

[PHP]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for
; configuring many of the aspects of PHP's behavior.

; PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations.
; The following is a summary of its search order:
; 1. SAPI module specific location.
; 2. The PHPRC environment variable. (As of PHP 5.2.0)
; 3. A number of predefined registry keys on Windows (As of PHP 5.2.0)
; 4. Current working directory (except CLI)
; 5. The web server's directory (for SAPI modules), or directory of PHP
; (otherwise in Windows)
; 6. The directory from the --with-config-file-path compile time option, or the
; Windows directory (usually C:\windows)
; See the PHP docs for more specific information.
; http://php.net/configuration.file

; The syntax of the file is extremely simple. Whitespace and lines
; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though
; they might mean something in the future.

; Directives following the section heading [PATH=/www/mysite] only
; apply to PHP files in the /www/mysite directory. Directives
; following the section heading [HOST=www.example.com] only apply to
; PHP files served from www.example.com. Directives set in these
; special sections cannot be overridden by user-defined INI files or
; at runtime. Currently, [PATH=] and [HOST=] sections only work under
; CGI/FastCGI.
; http://php.net/ini.sections

; Directives are specified using the following syntax:
; directive = value
; Directive names are *case sensitive* - foo=bar is different from FOO=bar.
; Directives are variables used to configure PHP or PHP extensions.
; There is no name validation. If PHP can't find an expected
; directive because it is not set or is mistyped, a default value will be used.

; The value can be a string, a number, a PHP constant (e.g. E_ALL or M_PI), one
; of the INI constants (On, Off, True, False, Yes, No and None) or an expression
; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE), a quoted string ("bar"), or a reference to a
; previously set variable or directive (e.g. ${foo})

; Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
; | bitwise OR
; ^ bitwise XOR
; & bitwise AND
; ~ bitwise NOT
; ! boolean NOT

; Boolean flags can be turned on using the values 1, On, True or Yes.
; They can be turned off using the values 0, Off, False or No.

; An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
; sign, or by using the None keyword:

; foo = ; sets foo to an empty string
; foo = None ; sets foo to an empty string
; foo = "None" ; sets foo to the string 'None'

; If you use constants in your value, and these constants belong to a
; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
; you may only use these constants *after* the line that loads the extension.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About this file ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP comes packaged with two INI files. One that is recommended to be used
; in production environments and one that is recommended to be used in
; development environments.

; php.ini-production contains settings which hold security, performance and
; best practices at its core. But please be aware, these settings may break
; compatibility with older or less security conscience applications. We
; recommending using the production ini in production and testing environments.

; php.ini-development is very similar to its production variant, except it is
; much more verbose when it comes to errors. We recommend using the
; development version only in development environments, as errors shown to
; application users can inadvertently leak otherwise secure information.

; This is the php.ini-development INI file.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Quick Reference ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; The following are all the settings which are different in either the production
; or development versions of the INIs with respect to PHP's default behavior.
; Please see the actual settings later in the document for more details as to why
; we recommend these changes in PHP's behavior.

; display_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off

; display_startup_errors
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: Off

; error_reporting
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
; Development Value: E_ALL
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT

; html_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production value: On

; log_errors
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: On

; max_input_time
; Default Value: -1 (Unlimited)
; Development Value: 60 (60 seconds)
; Production Value: 60 (60 seconds)

; output_buffering
; Default Value: Off
; Development Value: 4096
; Production Value: 4096

; register_argc_argv
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off

; request_order
; Default Value: None
; Development Value: "GP"
; Production Value: "GP"

; session.gc_divisor
; Default Value: 100
; Development Value: 1000
; Production Value: 1000

; session.sid_bits_per_character
; Default Value: 4
; Development Value: 5
; Production Value: 5

; short_open_tag
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off

; variables_order
; Default Value: "EGPCS"
; Development Value: "GPCS"
; Production Value: "GPCS"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; php.ini Options ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Name for user-defined php.ini (.htaccess) files. Default is ".user.ini"
;user_ini.filename = ".user.ini"

; To disable this feature set this option to an empty value
;user_ini.filename =

; TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds. Default is 300 seconds (5 minutes)
;user_ini.cache_ttl = 300

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Language Options ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
; http://php.net/engine
engine = On

; This directive determines whether or not PHP will recognize code between
; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. It is
; generally recommended that <?php and ?> should be used and that this feature
; should be disabled, as enabling it may result in issues when generating XML
; documents, however this remains supported for backward compatibility reasons.
; Note that this directive does not control the <?= shorthand tag, which can be
; used regardless of this directive.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/short-open-tag
short_open_tag = Off

; The number of significant digits displayed in floating point numbers.
; http://php.net/precision
precision = 14

; Output buffering is a mechanism for controlling how much output data
; (excluding headers and cookies) PHP should keep internally before pushing that
; data to the client. If your application's output exceeds this setting, PHP
; will send that data in chunks of roughly the size you specify.
; Turning on this setting and managing its maximum buffer size can yield some
; interesting side-effects depending on your application and web server.
; You may be able to send headers and cookies after you've already sent output
; through print or echo. You also may see performance benefits if your server is
; emitting less packets due to buffered output versus PHP streaming the output
; as it gets it. On production servers, 4096 bytes is a good setting for performance
; reasons.
; Note: Output buffering can also be controlled via Output Buffering Control
; functions.
; Possible Values:
; On = Enabled and buffer is unlimited. (Use with caution)
; Off = Disabled
; Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: Off
; Development Value: 4096
; Production Value: 4096
; http://php.net/output-buffering
output_buffering = 4096

; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For
; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character
; encoding will be transparently converted to the specified encoding.
; Setting any output handler automatically turns on output buffering.
; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini
; directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start().
; Using this ini directive may cause problems unless you know what script
; is doing.
; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler"
; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression".
; Note: output_handler must be empty if this is set 'On' !!!!
; Instead you must use zlib.output_handler.
; http://php.net/output-handler
;output_handler =

; URL rewriter function rewrites URL on the fly by using
; output buffer. You can set target tags by this configuration.
; "form" tag is special tag. It will add hidden input tag to pass values.
; Refer to session.trans_sid_tags for usage.
; Default Value: "form="
; Development Value: "form="
; Production Value: "form="
;url_rewriter.tags

; URL rewriter will not rewrite absolute URL nor form by default. To enable
; absolute URL rewrite, allowed hosts must be defined at RUNTIME.
; Refer to session.trans_sid_hosts for more details.
; Default Value: ""
; Development Value: ""
; Production Value: ""
;url_rewriter.hosts

; Transparent output compression using the zlib library
; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size
; to be used for compression (default is 4KB)
; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP
; outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
; compression. If you prefer a larger chunk size for better
; performance, enable output_buffering in addition.
; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard
; output_handler, or otherwise the output will be corrupted.
; http://php.net/zlib.output-compression
zlib.output_compression = Off

; http://php.net/zlib.output-compression-level
;zlib.output_compression_level = -1

; You cannot specify additional output handlers if zlib.output_compression
; is activated here. This setting does the same as output_handler but in
; a different order.
; http://php.net/zlib.output-handler
;zlib.output_handler =

; Implicit flush tells PHP to tell the output layer to flush itself
; automatically after every output block. This is equivalent to calling the
; PHP function flush() after each and every call to print() or echo() and each
; and every HTML block. Turning this option on has serious performance
; implications and is generally recommended for debugging purposes only.
; http://php.net/implicit-flush
; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI
implicit_flush = Off

; The unserialize callback function will be called (with the undefined class'
; name as parameter), if the unserializer finds an undefined class
; which should be instantiated. A warning appears if the specified function is
; not defined, or if the function doesn't include/implement the missing class.
; So only set this entry, if you really want to implement such a
; callback-function.
unserialize_callback_func =

; When floats & doubles are serialized, store serialize_precision significant
; digits after the floating point. The default value ensures that when floats
; are decoded with unserialize, the data will remain the same.
; The value is also used for json_encode when encoding double values.
; If -1 is used, then dtoa mode 0 is used which automatically select the best
; precision.
serialize_precision = -1

; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file.
; Note: disables the realpath cache
; http://php.net/open-basedir
;open_basedir =

; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names.
; http://php.net/disable-functions
disable_functions =

; This directive allows you to disable certain classes for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of class names.
; http://php.net/disable-classes
disable_classes =

; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
; http://php.net/syntax-highlighting
;highlight.string = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html = #000000

; If enabled, the request will be allowed to complete even if the user aborts
; the request. Consider enabling it if executing long requests, which may end up
; being interrupted by the user or a browser timing out. PHP's default behavior
; is to disable this feature.
; http://php.net/ignore-user-abort
;ignore_user_abort = On

; Determines the size of the realpath cache to be used by PHP. This value should
; be increased on systems where PHP opens many files to reflect the quantity of
; the file operations performed.
; Note: if open_basedir is set, the cache is disabled
; http://php.net/realpath-cache-size
;realpath_cache_size = 4096k

; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given
; file or directory. For systems with rarely changing files, consider increasing this
; value.
; http://php.net/realpath-cache-ttl
;realpath_cache_ttl = 120

; Enables or disables the circular reference collector.
; http://php.net/zend.enable-gc
zend.enable_gc = On

; If enabled, scripts may be written in encodings that are incompatible with
; the scanner. CP936, Big5, CP949 and Shift_JIS are the examples of such
; encodings. To use this feature, mbstring extension must be enabled.
; Default: Off
;zend.multibyte = Off

; Allows to set the default encoding for the scripts. This value will be used
; unless "declare(encoding=...)" directive appears at the top of the script.
; Only affects if zend.multibyte is set.
; Default: ""
;zend.script_encoding =

;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Miscellaneous ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
; http://php.net/expose-php
expose_php = On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Resource Limits ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Maximum execution time of each script, in seconds
; http://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time = 30

; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good
; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly
; long running scripts.
; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI
; Default Value: -1 (Unlimited)
; Development Value: 60 (60 seconds)
; Production Value: 60 (60 seconds)
; http://php.net/max-input-time
max_input_time = 60

; Maximum input variable nesting level
; http://php.net/max-input-nesting-level
;max_input_nesting_level = 64

; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
;max_input_vars = 1000

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit = 128M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; This directive informs PHP of which errors, warnings and notices you would like
; it to take action for. The recommended way of setting values for this
; directive is through the use of the error level constants and bitwise
; operators. The error level constants are below here for convenience as well as
; some common settings and their meanings.
; By default, PHP is set to take action on all errors, notices and warnings EXCEPT
; those related to E_NOTICE and E_STRICT, which together cover best practices and
; recommended coding standards in PHP. For performance reasons, this is the
; recommend error reporting setting. Your production server shouldn't be wasting
; resources complaining about best practices and coding standards. That's what
; development servers and development settings are for.
; Note: The php.ini-development file has this setting as E_ALL. This
; means it pretty much reports everything which is exactly what you want during
; development and early testing.
;
; Error Level Constants:
; E_ALL - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 5.4.0)
; E_ERROR - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR - almost fatal run-time errors
; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE - compile-time parse errors
; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result
; from a bug in your code, but it's possible that it was
; intentional (e.g., using an uninitialized variable and
; relying on the fact it is automatically initialized to an
; empty string)
; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
; to your code which will ensure the best interoperability
; and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
; initial startup
; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR - user-generated error message
; E_USER_WARNING - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE - user-generated notice message
; E_DEPRECATED - warn about code that will not work in future versions
; of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
;
; Common Values:
; E_ALL (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
; E_ALL & ~E_NOTICE (Show all errors, except for notices)
; E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
; E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR (Show only errors)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
; Development Value: E_ALL
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
; http://php.net/error-reporting
error_reporting = E_ALL

; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, but
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the code
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
; Off = Do not display any errors
; stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
; On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/display-errors
display_errors = On

; The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled
; separately from display_errors. PHP's default behavior is to suppress those
; errors from clients. Turning the display of startup errors on can be useful in
; debugging configuration problems. We strongly recommend you
; set this to 'off' for production servers.
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/display-startup-errors
display_startup_errors = On

; Besides displaying errors, PHP can also log errors to locations such as a
; server-specific log, STDERR, or a location specified by the error_log
; directive found below. While errors should not be displayed on productions
; servers they should still be monitored and logging is a great way to do that.
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: On
; http://php.net/log-errors
log_errors = On

; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
; http://php.net/log-errors-max-len
log_errors_max_len = 1024

; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line unless ignore_repeated_source is set true.
; http://php.net/ignore-repeated-errors
ignore_repeated_errors = Off

; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; source lines.
; http://php.net/ignore-repeated-source
ignore_repeated_source = Off

; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
; http://php.net/report-memleaks
report_memleaks = On

; This setting is on by default.
;report_zend_debug = 0

; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean).
; This directive is DEPRECATED.
; Default Value: Off
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/track-errors
;track_errors = Off

; Turn off normal error reporting and emit XML-RPC error XML
; http://php.net/xmlrpc-errors
;xmlrpc_errors = 0

; An XML-RPC faultCode
;xmlrpc_error_number = 0

; When PHP displays or logs an error, it has the capability of formatting the
; error message as HTML for easier reading. This directive controls whether
; the error message is formatted as HTML or not.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production value: On
; http://php.net/html-errors
html_errors = On

; If html_errors is set to On *and* docref_root is not empty, then PHP
; produces clickable error messages that direct to a page describing the error
; or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://php.net/docs
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot. PHP's default behavior is to leave these settings empty, in which
; case no links to documentation are generated.
; Note: Never use this feature for production boxes.
; http://php.net/docref-root
; Examples
;docref_root = "/phpmanual/"

; http://php.net/docref-ext
;docref_ext = .html

; String to output before an error message. PHP's default behavior is to leave
; this setting blank.
; http://php.net/error-prepend-string
; Example:
;error_prepend_string = "<span style='color: #ff0000'>"

; String to output after an error message. PHP's default behavior is to leave
; this setting blank.
; http://php.net/error-append-string
; Example:
;error_append_string = "</span>"

; Log errors to specified file. PHP's default behavior is to leave this value
; empty.
; http://php.net/error-log
; Example:
;error_log = php_errors.log
; Log errors to syslog (Event Log on Windows).
;error_log = syslog

; The syslog ident is a string which is prepended to every message logged
; to syslog. Only used when error_log is set to syslog.
;syslog.ident = php

; The syslog facility is used to specify what type of program is logging
; the message. Only used when error_log is set to syslog.
;syslog.facility = user

; Set this to disable filtering control characters (the default).
; Some loggers only accept NVT-ASCII, others accept anything that's not
; control characters. If your logger accepts everything, then no filtering
; is needed at all.
; Allowed values are:
; ascii (all printable ASCII characters and NL)
; no-ctrl (all characters except control characters)
; all (all characters)
; http://php.net/syslog.filter
;syslog.filter = ascii

;windows.show_crt_warning
; Default value: 0
; Development value: 0
; Production value: 0

;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Data Handling ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments.
; PHP's default setting is "&".
; http://php.net/arg-separator.output
; Example:
;arg_separator.output = "&amp;"

; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables.
; PHP's default setting is "&".
; NOTE: Every character in this directive is considered as separator!
; http://php.net/arg-separator.input
; Example:
;arg_separator.input = ";&"

; This directive determines which super global arrays are registered when PHP
; starts up. G,P,C,E & S are abbreviations for the following respective super
; globals: GET, POST, COOKIE, ENV and SERVER. There is a performance penalty
; paid for the registration of these arrays and because ENV is not as commonly
; used as the others, ENV is not recommended on productions servers. You
; can still get access to the environment variables through getenv() should you
; need to.
; Default Value: "EGPCS"
; Development Value: "GPCS"
; Production Value: "GPCS";
; http://php.net/variables-order
variables_order = "GPCS"

; This directive determines which super global data (G,P & C) should be
; registered into the super global array REQUEST. If so, it also determines
; the order in which that data is registered. The values for this directive
; are specified in the same manner as the variables_order directive,
; EXCEPT one. Leaving this value empty will cause PHP to use the value set
; in the variables_order directive. It does not mean it will leave the super
; globals array REQUEST empty.
; Default Value: None
; Development Value: "GP"
; Production Value: "GP"
; http://php.net/request-order
request_order = "GP"

; This directive determines whether PHP registers $argv & $argc each time it
; runs. $argv contains an array of all the arguments passed to PHP when a script
; is invoked. $argc contains an integer representing the number of arguments
; that were passed when the script was invoked. These arrays are extremely
; useful when running scripts from the command line. When this directive is
; enabled, registering these variables consumes CPU cycles and memory each time
; a script is executed. For performance reasons, this feature should be disabled
; on production servers.
; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/register-argc-argv
register_argc_argv = Off

; When enabled, the ENV, REQUEST and SERVER variables are created when they're
; first used (Just In Time) instead of when the script starts. If these
; variables are not used within a script, having this directive on will result
; in a performance gain. The PHP directive register_argc_argv must be disabled
; for this directive to have any affect.
; http://php.net/auto-globals-jit
auto_globals_jit = On

; Whether PHP will read the POST data.
; This option is enabled by default.
; Most likely, you won't want to disable this option globally. It causes $_POST
; and $_FILES to always be empty; the only way you will be able to read the
; POST data will be through the php://input stream wrapper. This can be useful
; to proxy requests or to process the POST data in a memory efficient fashion.
; http://php.net/enable-post-data-reading
;enable_post_data_reading = Off

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 8M

; Automatically add files before PHP document.
; http://php.net/auto-prepend-file
auto_prepend_file =

; Automatically add files after PHP document.
; http://php.net/auto-append-file
auto_append_file =

; By default, PHP will output a media type using the Content-Type header. To
; disable this, simply set it to be empty.
;
; PHP's built-in default media type is set to text/html.
; http://php.net/default-mimetype
default_mimetype = "text/html"

; PHP's default character set is set to UTF-8.
; http://php.net/default-charset
default_charset = "UTF-8"

; PHP internal character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; http://php.net/internal-encoding
;internal_encoding =

; PHP input character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; http://php.net/input-encoding
;input_encoding =

; PHP output character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; See also output_buffer.
; http://php.net/output-encoding
;output_encoding =

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
;
; Windows: "\path1;\path2"
;include_path = ".;c:\php\includes"
;
; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear"
; http://php.net/include-path

; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
; http://php.net/doc-root
doc_root =

; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
; http://php.net/user-dir
user_dir =

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; http://php.net/extension-dir
;extension_dir = "./"
; On windows:
;extension_dir = "ext"

; Directory where the temporary files should be placed.
; Defaults to the system default (see sys_get_temp_dir)
;sys_temp_dir = "/tmp"

; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
; http://php.net/enable-dl
enable_dl = Off

; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
; http://php.net/cgi.force-redirect
;cgi.force_redirect = 1

; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request. PHP's default behavior is to disable this feature.
;cgi.nph = 1

; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; http://php.net/cgi.redirect-status-env
;cgi.redirect_status_env =

; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
;cgi.fix_pathinfo=1

; if cgi.discard_path is enabled, the PHP CGI binary can safely be placed outside
; of the web tree and people will not be able to circumvent .htaccess security.
;cgi.discard_path=1

; FastCGI under IIS supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the
; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS. Default is zero.
; http://php.net/fastcgi.impersonate
;fastcgi.impersonate = 1

; Disable logging through FastCGI connection. PHP's default behavior is to enable
; this feature.
;fastcgi.logging = 0

; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If set to 0, PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1, PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
; http://php.net/cgi.rfc2616-headers
;cgi.rfc2616_headers = 0

; cgi.check_shebang_line controls whether CGI PHP checks for line starting with #!
; (shebang) at the top of the running script. This line might be needed if the
; script support running both as stand-alone script and via PHP CGI<. PHP in CGI
; mode skips this line and ignores its content if this directive is turned on.
; http://php.net/cgi.check-shebang-line
;cgi.check_shebang_line=1

;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow HTTP file uploads.
; http://php.net/file-uploads
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; http://php.net/upload-tmp-dir
;upload_tmp_dir =

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 2M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On

; Whether to allow include/require to open URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-include
allow_url_include = Off

; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default setting
; for this is empty.
; http://php.net/from
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty.
; http://php.net/user-agent
;user_agent="PHP"

; Default timeout for socket based streams (seconds)
; http://php.net/default-socket-timeout
default_socket_timeout = 60

; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
; automatically detect the EOL character in those files so that
; fgets() and file() will work regardless of the source of the file.
; http://php.net/auto-detect-line-endings
;auto_detect_line_endings = Off

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;
; extension=modulename
;
; For example:
;
; extension=mysqli
;
; When the extension library to load is not located in the default extension
; directory, You may specify an absolute path to the library file:
;
; extension=/path/to/extension/mysqli.so
;
; Note : The syntax used in previous PHP versions ('extension=<ext>.so' and
; 'extension='php_<ext>.dll') is supported for legacy reasons and may be
; deprecated in a future PHP major version. So, when it is possible, please
; move to the new ('extension=<ext>) syntax.
;
; Notes for Windows environments :
;
; - Many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) or ext/ (PHP 5+)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5+).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
;
;extension=bz2
;extension=curl
;extension=fileinfo
;extension=gd2
;extension=gettext
;extension=gmp
;extension=intl
;extension=imap
;extension=interbase
;extension=ldap
;extension=mbstring
;extension=exif ; Must be after mbstring as it depends on it
;extension=mysqli
;extension=oci8_12c ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
;extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop

; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp

;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xmlrpc
;extension=xsl

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[CLI Server]
; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output.
cli_server.color = On

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
;date.timezone =

; http://php.net/date.default-latitude
;date.default_latitude = 31.7667

; http://php.net/date.default-longitude
;date.default_longitude = 35.2333

; http://php.net/date.sunrise-zenith
;date.sunrise_zenith = 90.583333

; http://php.net/date.sunset-zenith
;date.sunset_zenith = 90.583333

[filter]
; http://php.net/filter.default
;filter.default = unsafe_raw

; http://php.net/filter.default-flags
;filter.default_flags =

[iconv]
; Use of this INI entry is deprecated, use global input_encoding instead.
; If empty, default_charset or input_encoding or iconv.input_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < input_encoding < iconv.input_encoding
;iconv.input_encoding =

; Use of this INI entry is deprecated, use global internal_encoding instead.
; If empty, default_charset or internal_encoding or iconv.internal_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < internal_encoding < iconv.internal_encoding
;iconv.internal_encoding =

; Use of this INI entry is deprecated, use global output_encoding instead.
; If empty, default_charset or output_encoding or iconv.output_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < output_encoding < iconv.output_encoding
; To use an output encoding conversion, iconv's output handler must be set
; otherwise output encoding conversion cannot be performed.
;iconv.output_encoding =

[imap]
; rsh/ssh logins are disabled by default. Use this INI entry if you want to
; enable them. Note that the IMAP library does not filter mailbox names before
; passing them to rsh/ssh command, thus passing untrusted data to this function
; with rsh/ssh enabled is insecure.
;imap.enable_insecure_rsh=0

[intl]
;intl.default_locale =
; This directive allows you to produce PHP errors when some error
; happens within intl functions. The value is the level of the error produced.
; Default is 0, which does not produce any errors.
;intl.error_level = E_WARNING
;intl.use_exceptions = 0

[sqlite3]
; Directory pointing to SQLite3 extensions
; http://php.net/sqlite3.extension-dir
;sqlite3.extension_dir =

; SQLite defensive mode flag (only available from SQLite 3.26+)
; When the defensive flag is enabled, language features that allow ordinary
; SQL to deliberately corrupt the database file are disabled. This forbids
; writing directly to the schema, shadow tables (eg. FTS data tables), or
; the sqlite_dbpage virtual table.
; https://www.sqlite.org/c3ref/c_dbconfig_defensive.html
; (for older SQLite versions, this flag has no use)
;sqlite3.defensive = 1

[Pcre]
; PCRE library backtracking limit.
; http://php.net/pcre.backtrack-limit
;pcre.backtrack_limit=100000

; PCRE library recursion limit.
; Please note that if you set this value to a high number you may consume all
; the available process stack and eventually crash PHP (due to reaching the
; stack size limit imposed by the Operating System).
; http://php.net/pcre.recursion-limit
;pcre.recursion_limit=100000

; Enables or disables JIT compilation of patterns. This requires the PCRE
; library to be compiled with JIT support.
;pcre.jit=1

[Pdo]
; Whether to pool ODBC connections. Can be one of "strict", "relaxed" or "off"
; http://php.net/pdo-odbc.connection-pooling
;pdo_odbc.connection_pooling=strict

;pdo_odbc.db2_instance_name

[Pdo_mysql]
; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
pdo_mysql.default_socket=

[Phar]
; http://php.net/phar.readonly
;phar.readonly = On

; http://php.net/phar.require-hash
;phar.require_hash = On

;phar.cache_list =

[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
SMTP = localhost
; http://php.net/smtp-port
smtp_port = 25

; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
;sendmail_from = me@example.com

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
;sendmail_path =

; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail().
;mail.force_extra_parameters =

; Add X-PHP-Originating-Script: that will include uid of the script followed by the filename
mail.add_x_header = Off

; The path to a log file that will log all mail() calls. Log entries include
; the full path of the script, line number, To address and headers.
;mail.log =
; Log mail to syslog (Event Log on Windows).
;mail.log = syslog

[ODBC]
; http://php.net/odbc.default-db
;odbc.default_db = Not yet implemented

; http://php.net/odbc.default-user
;odbc.default_user = Not yet implemented

; http://php.net/odbc.default-pw
;odbc.default_pw = Not yet implemented

; Controls the ODBC cursor model.
; Default: SQL_CURSOR_STATIC (default).
;odbc.default_cursortype

; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/odbc.allow-persistent
odbc.allow_persistent = On

; Check that a connection is still valid before reuse.
; http://php.net/odbc.check-persistent
odbc.check_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-persistent
odbc.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-links
odbc.max_links = -1

; Handling of LONG fields. Returns number of bytes to variables. 0 means
; passthru.
; http://php.net/odbc.defaultlrl
odbc.defaultlrl = 4096

; Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char.
; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation
; of odbc.defaultlrl and odbc.defaultbinmode
; http://php.net/odbc.defaultbinmode
odbc.defaultbinmode = 1

[Interbase]
; Allow or prevent persistent links.
ibase.allow_persistent = 1

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
ibase.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
ibase.max_links = -1

; Default database name for ibase_connect().
;ibase.default_db =

; Default username for ibase_connect().
;ibase.default_user =

; Default password for ibase_connect().
;ibase.default_password =

; Default charset for ibase_connect().
;ibase.default_charset =

; Default timestamp format.
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

; Default date format.
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"

; Default time format.
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"

[MySQLi]

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/mysqli.max-persistent
mysqli.max_persistent = -1

; Allow accessing, from PHP's perspective, local files with LOAD DATA statements
; http://php.net/mysqli.allow_local_infile
;mysqli.allow_local_infile = On

; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/mysqli.allow-persistent
mysqli.allow_persistent = On

; Maximum number of links. -1 means no limit.
; http://php.net/mysqli.max-links
mysqli.max_links = -1

; Default port number for mysqli_connect(). If unset, mysqli_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
; http://php.net/mysqli.default-port
mysqli.default_port = 3306

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
; http://php.net/mysqli.default-socket
mysqli.default_socket =

; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-host
mysqli.default_host =

; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-user
mysqli.default_user =

; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
; http://php.net/mysqli.default-pw
mysqli.default_pw =

; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect = Off

[mysqlnd]
; Enable / Disable collection of general statistics by mysqlnd which can be
; used to tune and monitor MySQL operations.
mysqlnd.collect_statistics = On

; Enable / Disable collection of memory usage statistics by mysqlnd which can be
; used to tune and monitor MySQL operations.
mysqlnd.collect_memory_statistics = On

; Records communication from all extensions using mysqlnd to the specified log
; file.
; http://php.net/mysqlnd.debug
;mysqlnd.debug =

; Defines which queries will be logged.
;mysqlnd.log_mask = 0

; Default size of the mysqlnd memory pool, which is used by result sets.
;mysqlnd.mempool_default_size = 16000

; Size of a pre-allocated buffer used when sending commands to MySQL in bytes.
;mysqlnd.net_cmd_buffer_size = 2048

; Size of a pre-allocated buffer used for reading data sent by the server in
; bytes.
;mysqlnd.net_read_buffer_size = 32768

; Timeout for network requests in seconds.
;mysqlnd.net_read_timeout = 31536000

; SHA-256 Authentication Plugin related. File with the MySQL server public RSA
; key.
;mysqlnd.sha256_server_public_key =

[OCI8]

; Connection: Enables privileged connections using external
; credentials (OCI_SYSOPER, OCI_SYSDBA)
; http://php.net/oci8.privileged-connect
;oci8.privileged_connect = Off

; Connection: The maximum number of persistent OCI8 connections per
; process. Using -1 means no limit.
; http://php.net/oci8.max-persistent
;oci8.max_persistent = -1

; Connection: The maximum number of seconds a process is allowed to
; maintain an idle persistent connection. Using -1 means idle
; persistent connections will be maintained forever.
; http://php.net/oci8.persistent-timeout
;oci8.persistent_timeout = -1

; Connection: The number of seconds that must pass before issuing a
; ping during oci_pconnect() to check the connection validity. When
; set to 0, each oci_pconnect() will cause a ping. Using -1 disables
; pings completely.
; http://php.net/oci8.ping-interval
;oci8.ping_interval = 60

; Connection: Set this to a user chosen connection class to be used
; for all pooled server requests with Oracle 11g Database Resident
; Connection Pooling (DRCP). To use DRCP, this value should be set to
; the same string for all web servers running the same application,
; the database pool must be configured, and the connection string must
; specify to use a pooled server.
;oci8.connection_class =

; High Availability: Using On lets PHP receive Fast Application
; Notification (FAN) events generated when a database node fails. The
; database must also be configured to post FAN events.
;oci8.events = Off

; Tuning: This option enables statement caching, and specifies how
; many statements to cache. Using 0 disables statement caching.
; http://php.net/oci8.statement-cache-size
;oci8.statement_cache_size = 20

; Tuning: Enables statement prefetching and sets the default number of
; rows that will be fetched automatically after statement execution.
; http://php.net/oci8.default-prefetch
;oci8.default_prefetch = 100

; Compatibility. Using On means oci_close() will not close
; oci_connect() and oci_new_connect() connections.
; http://php.net/oci8.old-oci-close-semantics
;oci8.old_oci_close_semantics = Off

[PostgreSQL]
; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/pgsql.allow-persistent
pgsql.allow_persistent = On

; Detect broken persistent links always with pg_pconnect().
; Auto reset feature requires a little overheads.
; http://php.net/pgsql.auto-reset-persistent
pgsql.auto_reset_persistent = Off

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/pgsql.max-persistent
pgsql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/pgsql.max-links
pgsql.max_links = -1

; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not.
; Notice message logging require a little overheads.
; http://php.net/pgsql.ignore-notice
pgsql.ignore_notice = 0

; Log PostgreSQL backends Notice message or not.
; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message.
; http://php.net/pgsql.log-notice
pgsql.log_notice = 0

[bcmath]
; Number of decimal digits for all bcmath functions.
; http://php.net/bcmath.scale
bcmath.scale = 0

[browscap]
; http://php.net/browscap
;browscap = extra/browscap.ini

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://php.net/session.save-handler
session.save_handler = files

; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
;
; The path can be defined as:
;
; session.save_path = "N;/path"
;
; where N is an integer. Instead of storing all the session files in
; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
; store the session data in those directories. This is useful if
; your OS has problems with many files in one directory, and is
; a more efficient layout for servers that handle many sessions.
;
; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
; You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
; use subdirectories for session storage
;
; The file storage module creates files using mode 600 by default.
; You can change that by using
;
; session.save_path = "N;MODE;/path"
;
; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; does not overwrite the process's umask.
; http://php.net/session.save-path
;session.save_path = "/tmp"

; Whether to use strict session mode.
; Strict session mode does not accept an uninitialized session ID, and
; regenerates the session ID if the browser sends an uninitialized session ID.
; Strict mode protects applications from session fixation via a session adoption
; vulnerability. It is disabled by default for maximum compatibility, but
; enabling it is encouraged.
; https://wiki.php.net/rfc/strict_sessions
session.use_strict_mode = 0

; Whether to use cookies.
; http://php.net/session.use-cookies
session.use_cookies = 1

; http://php.net/session.cookie-secure
;session.cookie_secure =

; This option forces PHP to fetch and use a cookie for storing and maintaining
; the session id. We encourage this operation as it's very helpful in combating
; session hijacking when not specifying and managing your own session id. It is
; not the be-all and end-all of session hijacking defense, but it's a good start.
; http://php.net/session.use-only-cookies
session.use_only_cookies = 1

; Name of the session (used as cookie name).
; http://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; http://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; http://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /

; The domain for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly =

; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
; Current valid values are "Lax" or "Strict"
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite =

; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP.
; http://php.net/session.serialize-handler
session.serialize_handler = php

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization. The probability is calculated by using
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator
; and gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1
; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance
; the gc will run on any given request.
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: 1
; http://php.net/session.gc-probability
session.gc_probability = 1

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every
; session initialization. The probability is calculated by using the following equation:
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator and
; session.gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 100
; when the session.gc_probability value is 1 will give you approximately a 1% chance
; the gc will run on any given request. Increasing this value to 1000 will give you
; a 0.1% chance the gc will run on any given request. For high volume production servers,
; this is a more efficient approach.
; Default Value: 100
; Development Value: 1000
; Production Value: 1000
; http://php.net/session.gc-divisor
session.gc_divisor = 1000

; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
; http://php.net/session.gc-maxlifetime
session.gc_maxlifetime = 1440

; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
; (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
; happen automatically. You will need to do your own garbage
; collection through a shell script, cron entry, or some other method.
; For example, the following script would is the equivalent of
; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
; find /path/to/sessions -cmin +24 -type f | xargs rm

; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
; http://php.net/session.referer-check
session.referer_check =

; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
; http://php.net/session.cache-limiter
session.cache_limiter = nocache

; Document expires after n minutes.
; http://php.net/session.cache-expire
session.cache_expire = 180

; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users' security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
; to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
; in publicly accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
; always using URL stored in browser's history or bookmarks.
; http://php.net/session.use-trans-sid
session.use_trans_sid = 0

; Set session ID character length. This value could be between 22 to 256.
; Shorter length than default is supported only for compatibility reason.
; Users should use 32 or more chars.
; http://php.net/session.sid-length
; Default Value: 32
; Development Value: 26
; Production Value: 26
session.sid_length = 26

; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; <form> is special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs. <form> tag's action attribute URL will not be modified
; unless it is specified.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
; Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form="
; Development Value: "a=href,area=href,frame=src,form="
; Production Value: "a=href,area=href,frame=src,form="
; http://php.net/url-rewriter.tags
session.trans_sid_tags = "a=href,area=href,frame=src,form="

; URL rewriter does not rewrite absolute URLs by default.
; To enable rewrites for absolute paths, target hosts must be specified
; at RUNTIME. i.e. use ini_set()
; <form> tags is special. PHP will check action attribute's URL regardless
; of session.trans_sid_tags setting.
; If no host is defined, HTTP_HOST will be used for allowed host.
; Example value: php.net,www.php.net,wiki.php.net
; Use "," for multiple hosts. No spaces are allowed.
; Default Value: ""
; Development Value: ""
; Production Value: ""
;session.trans_sid_hosts=""

; Define how many bits are stored in each character when converting
; the binary hash data to something readable.
; Possible values:
; 4 (4 bits: 0-9, a-f)
; 5 (5 bits: 0-9, a-v)
; 6 (6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ",")
; Default Value: 4
; Development Value: 5
; Production Value: 5
; http://php.net/session.hash-bits-per-character
session.sid_bits_per_character = 5

; Enable upload progress tracking in $_SESSION
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: On
; http://php.net/session.upload-progress.enabled
;session.upload_progress.enabled = On

; Cleanup the progress information as soon as all POST data has been read
; (i.e. upload completed).
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: On
; http://php.net/session.upload-progress.cleanup
;session.upload_progress.cleanup = On

; A prefix used for the upload progress key in $_SESSION
; Default Value: "upload_progress_"
; Development Value: "upload_progress_"
; Production Value: "upload_progress_"
; http://php.net/session.upload-progress.prefix
;session.upload_progress.prefix = "upload_progress_"

; The index name (concatenated with the prefix) in $_SESSION
; containing the upload progress information
; Default Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"
; Development Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"
; Production Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"
; http://php.net/session.upload-progress.name
;session.upload_progress.name = "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"

; How frequently the upload progress should be updated.
; Given either in percentages (per-file), or in bytes
; Default Value: "1%"
; Development Value: "1%"
; Production Value: "1%"
; http://php.net/session.upload-progress.freq
;session.upload_progress.freq = "1%"

; The minimum delay between updates, in seconds
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: 1
; http://php.net/session.upload-progress.min-freq
;session.upload_progress.min_freq = "1"

; Only write session data when session data is changed. Enabled by default.
; http://php.net/session.lazy-write
;session.lazy_write = On

[Assertion]
; Switch whether to compile assertions at all (to have no overhead at run-time)
; -1: Do not compile at all
; 0: Jump over assertion at run-time
; 1: Execute assertions
; Changing from or to a negative value is only possible in php.ini! (For turning assertions on and off at run-time, see assert.active, when zend.assertions = 1)
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: -1
; http://php.net/zend.assertions
zend.assertions = 1

; Assert(expr); active by default.
; http://php.net/assert.active
;assert.active = On

; Throw an AssertionError on failed assertions
; http://php.net/assert.exception
;assert.exception = On

; Issue a PHP warning for each failed assertion. (Overridden by assert.exception if active)
; http://php.net/assert.warning
;assert.warning = On

; Don't bail out by default.
; http://php.net/assert.bail
;assert.bail = Off

; User-function to be called if an assertion fails.
; http://php.net/assert.callback
;assert.callback = 0

; Eval the expression with current error_reporting(). Set to true if you want
; error_reporting(0) around the eval().
; http://php.net/assert.quiet-eval
;assert.quiet_eval = 0

[COM]
; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs
; http://php.net/com.typelib-file
;com.typelib_file =

; allow Distributed-COM calls
; http://php.net/com.allow-dcom
;com.allow_dcom = true

; autoregister constants of a component's typlib on com_load()
; http://php.net/com.autoregister-typelib
;com.autoregister_typelib = true

; register constants casesensitive
; http://php.net/com.autoregister-casesensitive
;com.autoregister_casesensitive = false

; show warnings on duplicate constant registrations
; http://php.net/com.autoregister-verbose
;com.autoregister_verbose = true

; The default character set code-page to use when passing strings to and from COM objects.
; Default: system ANSI code page
;com.code_page=

[mbstring]
; language for internal character representation.
; This affects mb_send_mail() and mbstring.detect_order.
; http://php.net/mbstring.language
;mbstring.language = Japanese

; Use of this INI entry is deprecated, use global internal_encoding instead.
; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding. (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
; If empty, default_charset or internal_encoding or iconv.internal_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < internal_encoding < iconv.internal_encoding
;mbstring.internal_encoding =

; Use of this INI entry is deprecated, use global input_encoding instead.
; http input encoding.
; mbstring.encoding_translation = On is needed to use this setting.
; If empty, default_charset or input_encoding or mbstring.input is used.
; The precedence is: default_charset < input_encoding < mbsting.http_input
; http://php.net/mbstring.http-input
;mbstring.http_input =

; Use of this INI entry is deprecated, use global output_encoding instead.
; http output encoding.
; mb_output_handler must be registered as output buffer to function.
; If empty, default_charset or output_encoding or mbstring.http_output is used.
; The precedence is: default_charset < output_encoding < mbstring.http_output
; To use an output encoding conversion, mbstring's output handler must be set
; otherwise output encoding conversion cannot be performed.
; http://php.net/mbstring.http-output
;mbstring.http_output =

; enable automatic encoding translation according to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
; portable libs/applications.
; http://php.net/mbstring.encoding-translation
;mbstring.encoding_translation = Off

; automatic encoding detection order.
; "auto" detect order is changed according to mbstring.language
; http://php.net/mbstring.detect-order
;mbstring.detect_order = auto

; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
; http://php.net/mbstring.substitute-character
;mbstring.substitute_character = none

; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
; http://php.net/mbstring.func-overload
;mbstring.func_overload = 0

; enable strict encoding detection.
; Default: Off
;mbstring.strict_detection = On

; This directive specifies the regex pattern of content types for which mb_output_handler()
; is activated.
; Default: mbstring.http_output_conv_mimetype=^(text/|application/xhtml\+xml)
;mbstring.http_output_conv_mimetype=

; This directive specifies maximum stack depth for mbstring regular expressions. It is similar
; to the pcre.recursion_limit for PCRE.
; Default: 100000
;mbstring.regex_stack_limit=100000

[gd]
; Tell the jpeg decode to ignore warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; disabled by default
; http://php.net/gd.jpeg-ignore-warning
;gd.jpeg_ignore_warning = 1

[exif]
; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS.
; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding
; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and
; intel byte order. A decode setting cannot be empty.
; http://php.net/exif.encode-unicode
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15

; http://php.net/exif.decode-unicode-motorola
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE

; http://php.net/exif.decode-unicode-intel
;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE

; http://php.net/exif.encode-jis
;exif.encode_jis =

; http://php.net/exif.decode-jis-motorola
;exif.decode_jis_motorola = JIS

; http://php.net/exif.decode-jis-intel
;exif.decode_jis_intel = JIS

[Tidy]
; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy
; http://php.net/tidy.default-config
;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg

; Should tidy clean and repair output automatically?
; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content
; such as dynamic images
; http://php.net/tidy.clean-output
tidy.clean_output = Off

[soap]
; Enables or disables WSDL caching feature.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-enabled
soap.wsdl_cache_enabled=1

; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-dir
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"

; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used
; instead of original one.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-ttl
soap.wsdl_cache_ttl=86400

; Sets the size of the cache limit. (Max. number of WSDL files to cache)
soap.wsdl_cache_limit = 5

[sysvshm]
; A default size of the shared memory segment
;sysvshm.init_mem = 10000

[ldap]
; Sets the maximum number of open links or -1 for unlimited.
ldap.max_links = -1

[dba]
;dba.default_handler=

[opcache]
; Determines if Zend OPCache is enabled
;opcache.enable=1

; Determines if Zend OPCache is enabled for the CLI version of PHP
;opcache.enable_cli=0

; The OPcache shared memory storage size.
;opcache.memory_consumption=128

; The amount of memory for interned strings in Mbytes.
;opcache.interned_strings_buffer=8

; The maximum number of keys (scripts) in the OPcache hash table.
; Only numbers between 200 and 1000000 are allowed.
;opcache.max_accelerated_files=10000

; The maximum percentage of "wasted" memory until a restart is scheduled.
;opcache.max_wasted_percentage=5

; When this directive is enabled, the OPcache appends the current working
; directory to the script key, thus eliminating possible collisions between
; files with the same name (basename). Disabling the directive improves
; performance, but may break existing applications.
;opcache.use_cwd=1

; When disabled, you must reset the OPcache manually or restart the
; webserver for changes to the filesystem to take effect.
;opcache.validate_timestamps=1

; How often (in seconds) to check file timestamps for changes to the shared
; memory storage allocation. ("1" means validate once per second, but only
; once per request. "0" means always validate)
;opcache.revalidate_freq=2

; Enables or disables file search in include_path optimization
;opcache.revalidate_path=0

; If disabled, all PHPDoc comments are dropped from the code to reduce the
; size of the optimized code.
;opcache.save_comments=1

; Allow file existence override (file_exists, etc.) performance feature.
;opcache.enable_file_override=0

; A bitmask, where each bit enables or disables the appropriate OPcache
; passes
;opcache.optimization_level=0x7FFFBFFF

;opcache.dups_fix=0

; The location of the OPcache blacklist file (wildcards allowed).
; Each OPcache blacklist file is a text file that holds the names of files
; that should not be accelerated. The file format is to add each filename
; to a new line. The filename may be a full path or just a file prefix
; (i.e., /var/www/x blacklists all the files and directories in /var/www
; that start with 'x'). Line starting with a ; are ignored (comments).
;opcache.blacklist_filename=

; Allows exclusion of large files from being cached. By default all files
; are cached.
;opcache.max_file_size=0

; Check the cache checksum each N requests.
; The default value of "0" means that the checks are disabled.
;opcache.consistency_checks=0

; How long to wait (in seconds) for a scheduled restart to begin if the cache
; is not being accessed.
;opcache.force_restart_timeout=180

; OPcache error_log file name. Empty string assumes "stderr".
;opcache.error_log=

; All OPcache errors go to the Web server log.
; By default, only fatal errors (level 0) or errors (level 1) are logged.
; You can also enable warnings (level 2), info messages (level 3) or
; debug messages (level 4).
;opcache.log_verbosity_level=1

; Preferred Shared Memory back-end. Leave empty and let the system decide.
;opcache.preferred_memory_model=

; Protect the shared memory from unexpected writing during script execution.
; Useful for internal debugging only.
;opcache.protect_memory=0

; Allows calling OPcache API functions only from PHP scripts which path is
; started from specified string. The default "" means no restriction
;opcache.restrict_api=

; Mapping base of shared memory segments (for Windows only). All the PHP
; processes have to map shared memory into the same address space. This
; directive allows to manually fix the "Unable to reattach to base address"
; errors.
;opcache.mmap_base=

; Enables and sets the second level cache directory.
; It should improve performance when SHM memory is full, at server restart or
; SHM reset. The default "" disables file based caching.
;opcache.file_cache=

; Enables or disables opcode caching in shared memory.
;opcache.file_cache_only=0

; Enables or disables checksum validation when script loaded from file cache.
;opcache.file_cache_consistency_checks=1

; Implies opcache.file_cache_only=1 for a certain process that failed to
; reattach to the shared memory (for Windows only). Explicitly enabled file
; cache is required.
;opcache.file_cache_fallback=1

; Enables or disables copying of PHP code (text segment) into HUGE PAGES.
; This should improve performance, but requires appropriate OS configuration.
;opcache.huge_code_pages=0

; Validate cached file permissions.
;opcache.validate_permission=0

; Prevent name collisions in chroot'ed environment.
;opcache.validate_root=0

; If specified, it produces opcode dumps for debugging different stages of
; optimizations.
;opcache.opt_debug_level=0

[curl]
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
;curl.cainfo =

[openssl]
; The location of a Certificate Authority (CA) file on the local filesystem
; to use when verifying the identity of SSL/TLS peers. Most users should
; not specify a value for this directive as PHP will attempt to use the
; OS-managed cert stores in its absence. If specified, this value may still
; be overridden on a per-stream basis via the "cafile" SSL stream context
; option.
;openssl.cafile=

; If openssl.cafile is not specified or if the CA file is not found, the
; directory pointed to by openssl.capath is searched for a suitable
; certificate. This value must be a correctly hashed certificate directory.
; Most users should not specify a value for this directive as PHP will
; attempt to use the OS-managed cert stores in its absence. If specified,
; this value may still be overridden on a per-stream basis via the "capath"
; SSL stream context option.
;openssl.capath=

; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:

 

Để làm một đọc của module apache mới này, trở về apache httpd.conf chỉnh sửa và thêm dòng này vào cuối cùng.

PHPIniDir "c:/server/php"

 
Khởi động lại dịch vụ Apache
Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn, đây là một chương trình để giúp bạn theo dõi thông qua một biểu tượng trong thanh tác vụ khởi động lại và giám sát các máy chủ vẫn còn trực tuyến để đưa vào thư mục cài đặt Apache.
Để làm được bắt đầu tự động với Windows, nó là cần thiết để tạo ra một phím tắt trong menu Start.

 

 

 

 

DƯỚI ĐÂY LÀ TẠI TÒA ÁN XÂY DỰNG – CẢM ƠN BẠN ĐÃ kiên nhẫn của bạn

—————————————————————————————————————-

$_SESSION['nom'] = $_POST['nom'];
$_SESSION['prenom'] = $_POST['prenom'];
$_SESSION['email'] = $_POST['email'];
$_SESSION['objet'] = $_POST['objet'];
$_SESSION['message'] = $_POST['message'];
$_SESSION['adresse'] = $_POST['adresse'];
$_SESSION['completadresse'] = $_POST['completadresse'];
$_SESSION['code'] = $_POST['code'];
$_SESSION['ville'] = $_POST['ville'];
$_SESSION['phone'] = $_POST['phone'];

7 Những suy nghĩ trên "Tạo một máy chủ và trang web của mình

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *