6 Những suy nghĩ trên "Adobe After Effect CC 2019

 1. J’utilise première 2019 mais je voudrais créer mes titre dans after effect pour les incorporer dans première.
  Problème j’utilise AE 2020 ( puisque la dll du 2019 n’est plus dispo). PR 2019 Refuse l’importation en me disant version incompatible avec le modèle AE2020 veuillez mettre a niveau votre version de PR ver PR 2020 .

  Pourriez vous remettre la Dll de After effect 2019 pour assurer la compatibilité avec première 2019 cảm ơn bạn .

  1. xin chào

   Bạn không nên thực hiện cập nhật nếu không bạn sẽ mất hiệu quả của bản vá.
   Phần mềm tải về là bản gốc.
   Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng các bản vá được cung cấp là một cách để tránh việc sử dụng chúng.
   Do đó, không có giải pháp cho mỗi phần mềm.
   Để sử dụng đầy đủ, bạn sẽ cần phải mua nó.
   Phần mềm của bạn sẽ hoạt động trong thời gian dùng thử.

   Nhóm nghiên cứu FI

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *