artikel update 4 februari 2020 naar 5 h 05 me

 

speciale tekens, html entiteiten, ASII codes en toetsenbordtekens

 

speciale tekens : Alfabet met accenten

speciale tekensHTML entitiesASCII-tekentoegangscode
áááAlt+0225
ÁÁÁAlt+0193
âââAlt+0226
ÂÂÂAlt+0194
àààAlt+0224
ÀÀÀAlt+0192
åååAlt+0229
ÅÅÅAlt+0197
ãããAlt+0227
ÃÃÃAlt+0195
äääAlt+0228
ÄÄÄAlt+0196
æææAlt+0230
ÆÆÆAlt+0198
çççAlt+0231
ÇÇÇAlt+0199
éééAlt+0233
ÉÉÉAlt+0201
êêêAlt+0234
ÊÊÊAlt+0202
èèèAlt+0232
ÈÈÈAlt+0200
ëëëAlt+0235
ËËËAlt+0203
íííAlt+0237
ÍÍÍAlt+0205
îîîAlt+0238
ÎÎÎAlt+0206
ìììAlt+0236
ÌÌÌAlt+0204
ïïïAlt+0239
ÏÏÏAlt+0207
ñññAlt+0241
ÑÑÑAlt+0209
óóóAlt+0243
ÓÓÓAlt+0211
ôôôAlt+0244
ÔÔÔAlt+0212
òòòAlt+0242
ÒÒÒAlt+0210
øøøAlt+0248
ØØØAlt+0216
õõõAlt+0245
ÕÕÕAlt+0213
öööAlt+0246
ÖÖÖAlt+0214
œœœAlt+0156
ŒŒŒAlt+0140
šššAlt+0253
ŠŠŠAlt+0252
ßßßAlt+0223
ðððAlt+0240
ÐÐÐAlt+0208
þþþAlt+0254
ÞÞÞAlt+0222
úúúAlt+0250
ÚÚÚAlt+0218
ûûûAlt+0251
ÛÛÛAlt+0219
ùùùAlt+0249
ÙÙÙAlt+0217
üüüAlt+0252
ÜÜÜAlt+0220
ýýýAlt+0253
ÝÝÝAlt+0221
ÿÿÿAlt+0255
ŸŸŸ

 

speciale tekens : de valuta's

speciale tekensHTML entitiesASCII-tekentoegangscode
¤¤¤Alt+0164
€€Alt+0128
$$$Alt+036
¢¢¢Alt+0162
£££Alt+0163
¥¥¥Alt+0165
ƒƒƒAlt+0131

 

speciale tekens : algemene lijst

speciale tekensHTML entitiesASCII-tekentoegangscode
espace  Alt+0160
« ""Alt+034
«««Alt+0171
»»»Alt+0187
‹‹
››
““Alt+0147
””Alt+0148
„„
''Alt+039
‘‘Alt+0145
’’Alt+0146
‚‚
……
!!!Alt+033
¡¡¡Alt+173
???Alt+063
¿¿¿Alt+0191
(((Alt+040
)))Alt+041
[[[Alt+091
]]]Alt+093
{{{Alt+0123
}}}Alt+0124
¨¨¨Alt+0168
´´´Alt+0180
`Alt+096
^^^Alt+094
ˆˆˆ
~~~Alt+0126
˜˜˜
¸¸¸Alt+0184
###Alt+035
***Alt+042
,,,Alt+044
...Alt+046
:::Alt+058
;;&#59;Alt+059
···Alt+0183
••Alt+7
¯¯¯Alt+0175
‾‾
-Alt+045
––
——
___Alt+095
|||Alt+0124
¦¦¦Alt+0166
††
‡‡
§§§Alt+0167
¶¶Alt+0182
©©©Alt+0169
®®®Alt+0174
™™
&&&Alt+038
@@@Alt+064
///Alt+047
\\\Alt+092
◊◊
♠♠Alt+6
♣♣Alt+5
♥♥Alt+3
♦♦
←←Alt+27
↑↑Alt+24
→→Alt+26
↓↓Alt+25
↔↔Alt+29

 

speciale tekens : Griekse alfabet

speciale tekensHTML entitiesASCII-tekentoegangscode
ααα
ΑΑΑ
βββ
ΒΒΒ
γγγ
ΓΓΓ
δδδ
ΔΔΔ
εεε
ΕΕΕ
ζζζ
ΖΖΖ
ηηη
ΗΗΗ
θθθ
ΘΘΘ
ιιι
ΙΙΙ
κκκ
ΚΚΚ
λλλ
ΛΛΛ
μμμ
ΜΜΜ
ννν
ΝΝΝ
ξξξ
ΞΞΞ
οοο
ΟΟΟ
πππ
ΠΠΠ
ρρρ
ΡΡΡ
σσσ
ςςς
ΣΣΣ
τττ
ΤΤΤ
υυυ
ΥΥΥ
φφφ
ΦΦΦ
χχχ
ΧΧΧ
ψψψ
ΨΨΨ
ωωω
ΩΩΩ

 

speciale tekens : Sciences

speciale tekensHTML entitiesASCII-tekentoegangscode
°°°Alt+0176
µµµAlt+0181
<&lt;&#60;Alt+060
>&gt;&#62;Alt+062
&le;&#8804;
&ge;&#8805;
==&#61;Alt+061
&asymp;&#8776;
&ne;&#8800;
&equiv;&#8801;
±&plusmn;&#177;Alt+0177
&minus;&#8722;
++&#43;Alt+043
×&times;&#215;Alt+0215
÷&divide;&#247;Alt+0247
&frasl;&#8260;
%%&#37;Alt+037
&permil;&#8240;
¼&frac14;&#188;Alt+0188
½&frac12;&#188;Alt+0189
¾&frac34;&#188;Alt+0190
¹&sup1;&#185;Alt+0185
²&sup2;&#178;Alt+0178
³&sup3;&#179;Alt+0179
º&ordm;&#186;Alt+0186
ª&ordf;&#170;Alt+0170
ƒ&fnof;&#402;
&prime;&#8242;
&Prime;&#8243;
&part;&#8706;
&prod;&#8719;
&sum;&#8721;
&radic;&#8730;
&infin;&#8734;
¬&not;&#172;Alt+0172
&cap;&#8745;
&int;&#8747;


0
0.0 beoordeling
0 / 5 sterren (0 de mening)
Uitstekend0%
Erg goed0%
Gemiddelde0%
Arm0%
Verschrikkelijk0%

annuleren

 

Beoordeel dit artikel

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *