نوشته شده در سفر دریایی

سواحل در مارتینیک

از کارائیب به اقیانوس اطلس, برنامه ریزی سفر خود را به مارتینیک کشف ترین جواهرات زیبا از خط ساحلی آن.