نوشته شده در اخبار

کوروناویروس

آیا می خواهید تیم FI بیانیه کلمه مهم به کاربران توسط یک اپیدمیولوژیست بزرگ به اشتراک گذاشته “ماسیمو گالی” در مورد این بیماری همه گیر که جهان تحت است.

نوشته شده در پردازش داده ها اخبار

هک کردن و یا آزاد به اشتراک ?

2به سینما, 250برو به موسیقی, 400برو بازی ها و غیره ... به لطف ظهور شبکه ما باید همه چیز به کلیک دور.