FREE AREA OF SEARCH
        FRоттопттова еTR
       
Като език по подразбиране